Wyzwanie

Poinformować, że InPost ma najlepsze rabaty w mieście.

Idea

Stworzenie i wdrożenie serwisu www NajlepszeRabaty.pl oraz związane z tym faktem zaprojektowanie identyfikacji wizualnej oraz systemu CMS w pełni obsługiwanego przez klienta.

Rezultat

Rabaty rozlały się po mieście.